ISOACOUSTIC

Płyty ISOACOUSTIC z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-suchą z elewacją z paneli (np. blachy, deski, sidingi, itp.),
 • ścian zewnętrznych z okładziną kamienną, szklaną, itp.,
 • poddaszy, pomiędzy krokwiami,
 • podłóg między legarami,
 • stropodachów wentylowanych (dwudzielnych),
 • stropów od spodu z okładziną (sufitów podwieszanych),
 • w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
 • ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną,
 • wypełnień konstrukcji drewnianych lub stalowych.

4

 • 1. Tynk mineralny
 • 2. Pustaki ceramiczne
 • 3. Szczelina wentylacyjna
 • 4. ISOACOUSTIC
 • 5. Łącznik
 • 6. Pustaki ceramiczne
 • 7. Tynk
4

Właściwości

 • lekkie,
 • sprężyste, łatwo dopasowują się do izolowanej powierzchni,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne, stanowią barierę dla ognia,
 • hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 • szczelnie wypełniają izolowane przestrzenie, dzięki czemu podczas montażu skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
 • produkowane z naturalnych surowców,
 • zapewniają odpowiedni komfort cieplny i pozwalają ścianom oddychać,
 • odporne na korozję chemiczną i biologiczną.

Parametry

ISOACOUSTIC

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,80 d=50 ÷ 74 mm
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,90 d=75 ÷ 200 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jednostka miary Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100mm PN-EN 823 [mm/%] T4 - 3 mm / + 5 %
≥100mm [%/mm] - 3 % / + 5 mm
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)0,5 ≤ 0,5
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Poziom ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku <75 mm PN EN ISO 354 [-] AW0,80 0,80
≥75 mm AW0,90 0,90
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jednostka miary Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
50   75   80 100 120 140 150 160 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,35 2,05 2,20 2,75 3,30 3,85 4,15 4,40 5,00 5,55
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50 1000 600 12 7,20 0,360 16 115,20 5,760
75 8 4,80 0,360 16 76,80 5,760
80 6 3,60 0,288 20 72,00 5,760
100 6 3,60 0,360 16 57,60 5,760
120 5 3,00 0,360 16 48,00 5,760
140 4 2,40 0,336 16 38,40 5,376
150 4 2,40 0,360 16 38,40 5,760
160 3 1,80 0,288 20 36,00 5,760
180 3 1,80 0,324 16 28,80 5,184
200 3 1,80 0,360 16 28,80 5,760