ISOFAS-LM

Płyty lamelowe ISOFAS-LM z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-mokrą w tzw. systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

 • 1. Zaprawa klejąca
 • 2. ISOFAS-LM
 • 3. Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym (opcjonalnie)
 • 4. Zaprawa zbrojąca
 • 5. Siatka z włókna szklanego
 • 6. Podkład tynkarski
 • 7. Tynk mineralny
 • 8. Farba elewacyjna
 • 9. Listwa cokołowa
2

Właściwości

 • wysokie walory izolacyjne,
 • wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,
 • wysokie parametry mechaniczne dzięki prostopadłemu układowi włókien,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),
 • produkowane z naturalnych surowców,
 • niski opór dyfuzyjny zapewniający „swobodne oddychanie".

Parametry

ISOFAS-LM

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-TR90-WS-WL(P)-MU1 d=50÷200 mm
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-TR80-WS-WL(P)-MU1 d=210÷300 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/mm] T5 - 1mm /+3mm
≥100 mm [%/mm] -1% /+3mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 50÷200mm PN-EN 1607 [kPa] TR90 ≥ 90
210÷300mm TR80 ≥ 80
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 90
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,041

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,20 1,45 1,70 1,95 2,15 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,60 4,85 5,10 5,35 5,60 5,85 6,05 6,30 6,55 6,80 7,05 7,30
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50 1200 200 8 1,92 0,0960 60 115,20 5,760
60 8 1,92 0,1152 50 96,00 5,760
70 6 1,44 0,1008 55 79,20 5,544
80 6 1,44 0,1152 50 72,00 5,760
90 6 1,44 0,1296 45 64,80 5,832
100 4 0,96 0,0960 60 57,60 5,760
110 4 0,96 0,1056 55 52,80 5,808
120 4 0,96 0,1152 50 48,00 5,760
130 4 0,96 0,1248 45 43,20 5,616
140 4 0,96 0,1344 40 38,40 5,376
150 4 0,96 0,1440 40 38,40 5,760
160 4 0,96 0,1536 35 33,60 5,376
170 4 0,96 0,1632 35 33,60 5,712
180 4 0,96 0,1728 30 28,80 5,784
190 4 0,96 0,1824 30 28,80 5,472
200 4 0,96 0,1920 30 28,80 5,760
210 2 0,48 0,1008 60 28,80 6,048
220 2 0,48 0,1056 55 26,40 5,808
230 2 0,48 0,1104 50 24,00 5,520
240 2 0,48 0,1152 50 24,00 5,760
250 2 0,48 0,1200 50 24,00 6,000
260 2 0,48 0,1248 45 21,60 5,616
270 2 0,48 0,1296 45 21,60 5,832
280 2 0,48 0,1344 45 21,60 6,048
290 2 0,48 0,1392 40 19,20 5,568
300 2 0,48 0,1440 40 19,20 5,760