ISOFAS-LM (fazowany)

Płyty lamelowe ISOFAS-LM z wełny mineralnej fazowane przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej

 • stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (np. stropy garaży, piwnic, itp.) ocieplanych w systemie garażowym (metodą natryskową).

 • 1. Strop
 • 2. Zaprawa klejąca
 • 3. ISOFAS-LM fazowany
 • 4. Grunt
 • 5. Warstwa natryskowa
3

Właściwości

 • produkowane z naturalnych surowców,
 • wysokie walory izolacyjne,
 • wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,
 • wysokie parametry mechaniczne,
 • niepalne (zwiększają klasę odporności ogniowej budynku),
 • łatwość cięcia i montażu.

Parametry

ISOFAS-LM (fazowany)

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-TR90-WS-WL(P)-MU1 d=50 ÷ 200 mm

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/mm] T5 - 1mm /+3mm
≥100 mm [%/mm] -1% /+3mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR90 ≥ 90
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,041
 

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
2,20 1,45 1,70 1,95 2,15 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,60 4,85
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
50 1200 200 240 57,60 2,880
60 200 48,00 2,880
70 170 40,80 2,856
80 150 36,00 2,880
90 130 31,20 2,808
100 120 28,80 2,880
110 100 24,00 2,640
120 100 24,00 2,880
130 90 21,60 2,808
140 80 19,20 2,688
150 80 19,20 2,880
160 70 16,80 2,688
170 70 16,80 2,856
180 60 14,40 2,592
190 60 14,40 2,736
200 60 14,40 2,880