ISOFAS-P

Płyty ISOFAS-P z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-mokrą w tzw. systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System),
 • jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych,
 • dylatacji.

 • 1. Zaprawa klejąca
 • 2. ISOFAS-P
 • 3. Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym
 • 4. Zaprawa zbrojąca
 • 5. Siatka z włókna szklanego
 • 6. Podkład tynkarski
 • 7. Tynk mineralny
 • 8. Farba elewacyjna
 • 9. Listwa cokołowa
2

Właściwości

 • wysokie walory izolacyjne,
 • wysokie parametry mechaniczne,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),
 • produkowane z naturalnych surowców,
 • niski opór dyfuzyjny zapewniający „swobodne oddychanie" przegród,
 • odporność na korozję chemiczną i biologiczną.

Parametry

ISOFAS-P

MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 d=20÷49 mm
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR20-WS-WL(P)-MU1 d=50÷99 mm
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR20-WS-WL(P)-MU1 d=100÷180 mm
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-WS-WL(P)-MU1 d=181÷200 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) 20÷49mm PN-EN 823 [mm/%] T3 - 3mm /+10%
50÷99mm  [mm/%] T4 -3mm /+5%
≥100mm [%/mm] -3% /+5mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 20÷49mm PN-EN 826 [kPa] CS(10)20 ≥ 20
50÷99mm CS(10)40 ≥ 40
≥100mm CS(10)50 ≥ 50
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 20÷49mm PN-EN 1607 [kPa] TR10 ≥ 10
50÷180mm TR20 ≥ 20
181÷200mm TR15 ≥ 15
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,038

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
20 30 40 50 60 70 80 100 120 130 140 150 160 170 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,60 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,45 4,70 5,25
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
20 1000 600 15 9,00 0,180 12+16 252,00 5,040
30 10 6,00 0,180 12+16 168,00 5,040
40 6 3,60 0,144 16+20 129,60 5,184
50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880
70 4 2,40 0,168 16 38,40 2,688
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
130 2 1,20 0,156 20+16 43,20 5,616
140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376
170 2 1,20 0,204 12+16 33,60 5,712
180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592
200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880