ISOLAM-G (fazowany, gruntowany)

Płyty lamelowe ISOLAM-G z wełny mineralnej, fazowane oraz jednostronnie gruntowane, przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (np. stropy garaży, piwnic, itp.) ocieplanych w systemie garażowym (metodą natryskową).

 • 1. Strop
 • 2. Zaprawa klejąca
 • 3. ISOLAM-G
 • 4. Tynk
3

Właściwości

 • produkowane z naturalnych surowców,
 • wysokie walory izolacyjne,
 • wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,
 • wysokie parametry mechaniczne,
 • niepalne (zwiększają klasę odporności ogniowej budynku),
 • łatwość cięcia i montażu.

Parametry

ISOLAM-G (fazowany, gruntowany)

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,90 d=50÷79 mm
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 d=80÷99 mm
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AW1,00 d=100÷200 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/mm] T5 - 1mm /+3mm
≥100 mm [%/mm] -1% /+3mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)15 ≥ 15
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR7,5 ≥ 7,5
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Poziom ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku 50÷79mm PN-EN ISO 354 [-] AW0,90 0,90
80÷99mm AW0,95 0,95
100÷200mm AW1,00 1,00
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,037

Deklarowany opór cieplny RD

 
Grubość [mm]
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,35 1,60 1,85 2,15 2,40 2,70 2,95 3,20 3,50 3,75 4,05 4,30 4,55 4,85 5,10 5,40

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
50 1000 200 288 57,60 2,880
60 240 48,00 2,880
70 204 40,80 2,856
80 180 36,00 2,880
90 156 31,20 2,808
100 144 28,80 2,880
110 132 26,40 2,904
120 120 24,00 2,880
130 108 21,60 2,808
140 96 19,20 2,688
150 96 19,20 2,880
160 84 16,80 2,688
170 84 16,80 2,856
180 72 14,40 2,592
190 72 14,40 2,736
200 72 14,40 2,880