ISOROOF ISODACH MONO

Płyty ISOROOF z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • stropodachów niewentylowanych o konstrukcji stalowej lub betonowej w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO,
 • podłóg przeznaczonych pod wylewkę betonową.

 • 1. Strop gęstożebrowy
 • 2. Paroizolacja
 • 3. ISOROOF
 • 4. Papa wierzchnia
3

Właściwości

 • twarde,
 • podwyższone parametry mechaniczne,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne, doskonale spełniające rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 • produkowane z naturalnych surowców,
 • zapewniają odpowiedni komfort cieplny,
 • odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 • nie ulegają degradacji,
 • trwałością przewyższają tworzywa sztuczne.

Parametry

ISOROOF ISODACH MONO

MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1 d= 50÷99 mm
MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1 d= 100÷120 mm
MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 d= 121÷150 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/%] T3 - 3mm /+10%
≥100 mm [%/mm] -3% /+10mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR15 ≥ 15
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5mm 50÷99mm PN-EN 12430 [N] PL(5)550 ≥ 550
100÷120mm PL(5)600 ≥ 600
121÷150mm PL(5)400 ≥ 400
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,039

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
50 60 80 100 110 120 140 150
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,25 1,50 2,05 2,55 2,80 3,05 3,55 3,80
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50 1000 600 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
110 3 1,80 1,198 12 21,60 2,376
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
140 2 1,20 0,18 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
50 2000 1200 24 57,60 2,880
60 20 48,00 2,880
80 15 36,00 2,880
100 12 28,80 2,880
110 11 26,40 2,904
120 10 24,00 2,880
140 8 19,20 2,688
150 8 19,20 2,880