Kontakt

Kontakt

ISOROC Polska S.A w likwidacji

ul. Leśna 30
13-100 Nidzica

e-mail: isoroc@isoroc.pl

KRS 0000476683 Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

NIP 527-243-55-36
REGON 015741851
Kapitał zakładowy: 32 673 470,00 PLN

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

PLN 85 1050 0086 1000 0090 3139 7947
EUR 90 1050 0086 1000 0090 3139 7954

Administratorem Twoich danych jest ISOROC Polska S.A. w likwidacji

Nasza siedziba znajduje się w Nidzicy. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 476683, kapitał zakładowy 32.673.470,00 zł, NIP 5272435536