ISOLIGHT

Płyty ISOLIGHT z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • poddaszy, pomiędzy krokwiami,
 • podłóg między legarami,
 • stropów od spodu z okładziną (sufitów podwieszanych),
 • w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
 • ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną,
 • wypełnień konstrukcji szkieletowych, drewnianych lub stalowych,
 • stropodachów wentylowanych (dwudzielnych).

 • 1. Plyta gipsowa
 • 2. ISOLIGHT
 • 3. Szczelina powietrza
 • 4. Deskowanie
 • 5. Pokrycie dachu
2

Właściwości

 • lekkie,
 • sprężyste, łatwo dopasowują się do izolowanej powierzchni,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne, stanowią barierę dla ognia,
 • hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 • szczelnie wypełniają izolowane przestrzenie dzięki czemu podczas montażu skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
 • produkowane z naturalnych surowców,
 • zapewniają odpowiedni komfort cieplny i pozwalają ścianom oddychać,
 • odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 • nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają tworzywa sztuczne.

Parametry

ISOLIGHT

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1  d=50÷200 mm

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162+A1:2015-04

 

Metoda badania Jednostka miary Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/%] T4 - 3 mm / + 5%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5 mm
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)0,5 ≥ 0,5
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F  Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg  PN-EN 13162+A1:2015-04 Metoda badania Jednostka miary Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,037
 

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
50 75 80 100 120 140 150 160 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,35 2,00 2,15 2,70 3,20 3,75 4,05 4,30 4,85 5,40
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50 1000 600 12 7,20 0,360 16 115,20 5,760
75 8 4,80 0,360 76,80 5,760
80 6 3,60 0,288 20 72,00 5,760
100 6 3,60 0,360 16 57,60 5,760
120 5 3,00 0,360 48,00 5,760
140 4 2,40 0,336 38,40 5,376
150 4 2,40 0,360 38,40 5,760
160 3 1,80 0,288 20 36,00 5,760
180  3 1,80 0,324 16 28,80 5,184
200  3 1,80 0,360 28,80 5,760
 

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50 1000 500 12 6,00 0,300 20 120,00 6,00
75 8 4,00 0,300 80,00 6,00
80 6 3,00 0,240 60,00 4,80
100 6 3,00 0,300 60,00 6,00
120 5 2,50 0,300 50,00 6,00
140 4 2,00 0,280 40,00 5,60
150 4 2,00 0,300 40,00 6,00
160 3 1,50 0,240 30,00 4,80
180 3 1,50 0,270 30,00 5,40
200 3 1,50 0,300 30,00 6,00